فرم نظرسنجی از ارباب رجوع (موضوع ماده 8 طرح تکریم مردم)
نام دستگاه:1) آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارایه شده است؟2) نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده؟3) نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد را با شما داشته اند مرقوم فرمایید:4) نام افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند را مرقوم فرمایید:5) آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟6) چنان چه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفا آن را مرقوم فرمایید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر)7) لطفا نظرات و پیشنهادهایتان را برای اصلاح امور بنویسید.در صورت تمایل این قسمت را تکمیل کنید:نام و نام خانوادگی:شماره تماس:تاریخ مراجعه:
استانداری فارس
بلی  تاحدودی  خیر 
بسیار خوب  خوب  متوسط  بد 
بلی  خیر 
//انتخاب تاریخ